Warna Korporat

Warna yang dipilih sebagai imej korporat UMP melambangkan ciri- ciri yang mencerminkan identiti dan nilai UMP.
Elakkan dari menggunakan kombinasi warna yang lain. Wama- warna ini seharusnya digunakan secara konsisten dan seragam dalam semua bentuk bahan pencetakan dan lain-lain media .
Lain-lain warna yang digunakan mestilah di dalam kombinasi yang harmoni dan tidak terlalu berbeza dengan warna asas yang tersebut.


Cetak   Emel