Variasi Logo

Variasi logo yang telah ditetapkan ini boleh digunakan sebagai pilihan bagi menggantikan logo rasmi UMP.
Walau bagaimanapun, penggunaan variasi ini adalah terhad dan hanya tertakluk kepada bahan cetakan tertentu sahaja.

Logo rasmi dengan tulisan jawi dan rumi Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah

 

Logo sahaja tanpa tulisan jawi dan rumi digunakan pada ruangan cetakan terhad


Print   Email