Tulisan Rasmi

Tulisa rasmi adalah Swiss721 BT Bold dan tulisan rasmi jawi adalah Arial Arabic Regular yang dipadankan dengan logo UMP.
Penggunaan tulisan rasmi ini haruslah digunakan secara meluas bagi melambangkan identiti dan imej korporat UMP secara keseluruhannya.


Print   Email