Had Minima dan Maksima Logo

Bagi representasi logo rasmi UMP sahaja, saiz logo mestilah tidak kurang 2.058 cm lebar dan 1.5 cm tinggi bagi memastikan keterlihatan dan gambaran ciri-cirinya yang jelas.
Representasi logo UMP yang diikuti dengan panyataan nama Fakulti, Persatuan, Pusat Penyelidikan, Unit, Jabatan, dan Sahagian pula seharusnya tidak kurang daripada 2.058 cm lebar dalam jarak melintang.

Saiz Alternatif
Saiz yang dibesarkan haruslah mengikut penyepaduan skala. Sila guna kekunci ‘shift’ apabila menyeret pensaizan atau menggunakan peratusan yang sama apabila menggunakan alat pengukur.

 


Print   Email