MANUAL IDENTITI DAN GARIS PANDUAN KORPORAT

Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA)

Bahan penerbitan korporat yang disediakan pada laman web ini hanya terhad kepada warga UMPSA sahaja, sebarang penggunaan oleh pihak ketiga perlu mendapat kelulusan daripada Pusat Komunikasi Korporat UMPSA.
pro@ump.edu.my

Korporat

Panduan dan rujukan rasmi bahan cetakan universiti.

Template

Template tersedia untuk diubahsuai mengikut keperluan.

Stok Gambar

Koleksi stok foto Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah dan latar maya bagi kegunaan slaid atau latar mesyuarat dalam talian. Penggunaan gambar adalah tertakluk kepada hakcipta universiti.

Video Rasmi

Penggunaan video rasmi bagi tujuan acara rasmi universiti dan telah dikemaskini mengikut keperluan semasa.

Hubungi Kami

+609-431 5000