Bahan penerbitan korporat yang disediakan pada laman web ini hanya terhad kepada warga UMP sahaja, sebarang penggunaan oleh pihak ketiga perlu mendapat kelulusan daripada Bahagian Komunikasi Korporat UMP.
pro@ump.edu.my

Korporat

Panduan dan rujukan rasmi bahan cetakan universiti.

Template

Template tersedia untuk diubahsuai mengikut keperluan.

Stok Gambar

Koleksi stok foto Universiti Malaysia Pahang dan latar maya bagi kegunaan slaid atau latar mesyuarat dalam talian. Penggunaan gambar adalah tertakluk kepada hakcipta universiti.

Video Rasmi

Penggunaan video rasmi bagi tujuan acara rasmi universiti dan telah dikemaskini mengikut keperluan semasa.

Produk Rasmi UMP

Dapatkan secara dalam talian di Mohbeli.com , sementara stok masih ada.

Hubungi Kami

+609-431 5000